Betsy Lewis Napangardi

Skin name: Napangardi
Language: Warlpiri
Region: Yuendumu
Dreaming: Ngalyipi (Snake Vine), Karnta (Women's Dreaming), Jintiparnta (Edible Fungus), Mina Mina (Dreaming Site) ,Kurrkara (Dogwood)

Artist Slideshow

Untitled

Untitled